(МБ) Исп. Владимир Самойлов, Светлана Немоляева, Александра Москалева, Александр Фатюшин, Владимир Комратов, Александр Назаров, Владимир Ильин, Ирина Калиновская, Александр Кириллов